Veleprodaja

INP - Toplo valjani nosači


INP - Toplo valjani nosači
STANDARD: DIN 1025-1:1995
MATERIJAL: RSt 37.2, St 37.2
UVERENJE O KVALITETU: 2.2 – 3.1 B