Veleprodaja

UNP - Toplo valjani nosači


UNP - Toplo valjani nosači
STANDARD: DIN 1026-1:2000
MATERIJAL: RSt 37.2, St 37.2
UVERENJE O KVALITETU: 2.2 – 3.1 B

UNP - Toplo valjani nosači