Načini plaćanja

PARTNER KREDITI


Opšti uslovi za odobravanje


Napomena:

Korisnici Partner Kredita ne moraju biti komitenti Societe Generale banke, niti prebacivati platu/penziju u Banku.

Ovde zaposleni mogu preuzeti Zahtev za kredit i Administrativnu zabranu radi overe u svom preduzeću.

Penzioneri PIO Fonda Republike Srbije ne moraju da overavaju nijedan dokument, potrebno je da imaju dva poslednja penziona isečka i važeću ličnu kartu.

PARTNER KREDITI - uslovi za zaposlene i penzionere do 70 godina starosti u momentu otplate poslednje rate kredita


*obračun EKS na dan 26.12.2013.

Napomena:

Zaposleni za podnošenje zahteva moraju imati overenu dokumentaciju (Zahtev za kredit i Administrativnu zabranu) i važeću ličnu kartu.

Penzioneri PIO Fonda Republike Srbije za podnošenje zahteva moraju imati dva poslednja penziona isečka i važeću ličnu kartu.

PARTNER KREDITI - uslovi za penzionere od 70 do 75 godina starosti u momentu otplate poslednje rate kredita


*obračun EKS na dan 26.12.2013.

Napomena:

Penzioneri PIO Fonda Republike Srbije za podnošenje zahteva moraju imati dva poslednja penziona isečka i važeću ličnu kartu.